reka sana

Koristimo najbolje recepture za biljne formule

Prva prava saznanja o tome šta su to biljne formule stekao sam početkom 2016. godine. Sve do tog vremena napravio sam i koristio veliki broj biljnih kapi – tinktura, to su mono preparati od ljekovitog bilja, izvarednog pojedinačnog djelovanja ali o sinergijskom djelovanju mješavine više tinktura, dakle o biljnim formulama, saznao sam i počeo njima da se bavim tek kad sam doživeo prvi, srećom blaži, srčani udar na dan nove  2016. godine.

Tog dana, povremenim smanjenjem anginoznog bola nitroglicerinom, prešao sam put preko 400 kilometara do urgentnog centra VMA, odmah primljen na Kliniku za kardiologiju sa učestalim anginoznim bolovima. Već sutradan koronarografija je pokazala preko 95% suženja glavne srčane arterije što je direktno ugrožavalo život. Omah mi je ugrađen stent na tom mjestu i otklonjena smrtna opasnost.

U istom postupku otkrivena su još dva, nešto manja, suženja na čvorovima srčanih arterija gde nije bila preporučljiva ugradnja stentova pa je preporučena operacija i ugradnja dva bajpasa. Posle dopunskih ispitivanja ultrazvukom i ergometrijom, operacija je zakazana na Klinici za kardiohirurgiju.

Čekajući termin za zakazanu operaciju, saznao sam za sajt TINKTURE Dr.ŠULCA. Pregledao sam sve sadržaje i sve informacije su ostavile izvanredan dojam da se radi o velikom poznavaocu primene ljekovitog bilja kao i svih sadržaja i metoda prirodne medicine. Za razliku od proučene obimne literature, koja je, uglavnom, teoretskog sadržaja, ovdje sam naišao na ogromno, tridesetogodišnje kliničko iskustvo u primeni ljekovitog bilja i metoda prirodne medicine u liječenju najtežih bolesti.

Oduševila me otvorenost, iskrenost i humanost Dr. Šulca u njegovim savjetima da sami napravite i primjenite određene preparate i postupke za liječenje svojih zdravstvenih problema.

Kupio sam njegovu knjigu LEČENJE NEIZLEČIVIH BOLESTI, i sve druge njegove knjige, snimio sam i pažljivo saslušao njegova on-lajn predavanja. Odmah sam po njegovim receptima napravio meni najvažnije biljne formule: detoks, srce, krv, creva-1, jetra i žuč, bubrezi i bešika i posle preporučene pripreme počeo sam daih ih koristim u terapijskim dozama. Pripreme su obuhvatile detoksikaciju, post na sokovima, prelazak na sirovu hranu, čišćenje crijeva i jetre.

Posebno naglašavam terapijske doze primene biljnih preparata koje preporučuje Dr. Šulc. Za razliku od skoro svih preporuka u literaturi gde se, najčešće,  preporučuje upotreba 5 do maksimalno 30 kapi, tri puta na dan, najniža doza koju Dr. Šulc preporučuje je 60 -70 kapi tri puta na dan (uglavnom u preventivne svrhe). Kod svih težih oblika obolenja ova doza se obavezno uvećava dva do tri puta, pa čak i više kod nekih bolesti koje se smatraju neizlečivim. Ja sam u mom slučaju primijenio dvostruku dozu, posebno biljnih formula za krv i za srce. Uskoro su se pokazali izvaredni rezultati.

Bez bilo kakvih bolova i smetnji, šest mjeseci nakon ugradnje stenta, primljen sam na Kliniku za kardiohirurgiju radi zakazane operacije i ugradnje dva bajpasa. Posle obavljenih svih priprema za operaciju, kontrolna koronarografija pokazala je da je u ugrađenom stentu došlo do suženja, takozvana stent restenoza, što je opasnije od ranije otkrivenih suženja srčanih arterija. Posebnom FCR metodom utvrđeno je da restenoza nije u kritičnim granicama, pa je konzilijum odlučio da se nastavi sa terapijom još 6 mjeseci i u tom roku je ponovo zakazan prijem na operaciju.

Nastavio sam sa terapijom, koju su propisali lekari i sa mojom terapijom po preporukama Dr. Šulca i u zakazanom terminu primljen sam na Kliniku za kardiohirurgiju. Posle proceduralnih priprema urađena je kontrolana koronarografija, pri čemu je utvrđeno da je RESTENOZA RAVNA NULI, i da je došlo do određenog smanjenja postojećih suženja na arterijama. Na osnovu ovih rezultata, konzilijum je odlučio da se, umjesto hirurške intervencije, ugrade dva odgovarajuća stenta na mjestima suženja. Iz tehničkih razloga (nedostatak stentova), ovaj zahvat nije obavlen već je za tri mjeseca zakazan novi prijem isključivo radi ugradnje dva stenta.

Nakon što su nabavljeni stentovi, ponovo sam primljen na Kliniku i uskoro u salu za angiografiju, koronarografijom je rukovodio doktor Načelnik tog odelenja. Nakon što se u proceduri došlo do mjesta ugradnje stenta, doktor me je iznenađeno pitao: ZAŠTO STE VI DOŠLI, ko je zakazao ugradnju stenta?

Zahtijevao je konsultacije sa načelnikom klinike, kojom prilikom sam čuo razgovor da uopšte nema potrebe za ugradnjom stentova. Ipak je odlučeno da na mjestu gde se već nalazi sa tehnikom, ugradi jedan stent i da se daliji postupak obustavi. Otpušten sam sa Klinike sa zaključkom da sam izliječen  i da se po potrebi javim na kontrolu kod svog kardiologa.

To je bio najveći dokaz efikasnosti biljnih formula po recepturi Dr. Šulca, pa sam nastavio sa daljom proizvodnjom i drugih biljnih formula, isključivo, po recepturama Dr. Šulca.

Ipak,treba napomenuti, u našem podneblju, ima znatan broj izuzetno ljekovitih biljaka, kojih u Americi nema, tako da su recepture Dr. Šulca, u slučajevima dokazane ljekovitosti tih biljaka, dopunjene sa našim lekovitim biljkama.

 

 

Autor projekta Biofitoteka Sana,

Vaso Mikan

Leave a Reply