Kontaktirajte nas

Ovaj sajt je vlasništvo Registrovanog poljoprivrednog gazdinstva Mikan BPG 14180100572,
vlasnika Mikan Vase iz Oštre Luke.

Kontaktirajte nas na adresi,

Vaso Mikan, Oštra Luka bb. 79263 OŠTRA LUKA

Na telefon 387 65799627.

Na e-mail, vasomikan@gmail.com